Δείγματα ασκήσεων

Αγαπητοί συμμετέχοντες!

Εδώ μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις ασκήσεις της Online Ολυμπιάδας ρωσικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα.

Τα τεστ προετοιμασίας θα Σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το είδος και τη μορφή των ασκήσεων της Ολυμπιάδας και να σχηματίσετε τη δική Σας προσωπική άποψη για τη δομή, το πλήθος τους και το βαθμό δυσκολίας τους, ώστε να οργανώσετε άρτια την προετοιμασία Σας ενόψει της συμμετοχής Σας στην Ολυμπιάδα.